Tag ‘NFZ’

To, czego brakuje w naszym kraju

Biznes

Polska jest pięknym krajem, który powinien czerpać o wiele większe zyski z turystyki, jest u nasz wszystko, od gór, przez jeziora aż po morze. Gdybyśmy lepiej potrafili wykorzystać nasze walory to zyski z branży turystycznej naszego kraju byłyby o wiele wyższe.

(więcej…)

By uzyskać ubezpieczenie niezbędna jest umowa

Członkowie zarządu na przykład korporacji z ograniczoną odpowiedzialnością czy korporacji akcyjnej, którzy pełnią swoją funkcję jedynie na bazie powołania, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

O powołaniu do zarządu korporacji nie decyduje nawiązanie z członkiem zarządu stosunku pracy czy zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej, czyli na przykład umowy-zlecenie czy umowy o administrowanie (tzw. kontraktu menedżerskiego). Powołanie prowadzi do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia procedur członka zarządu. Dopiero następstwem nawiązania wspomnianego stosunku organizacyjnego może być ewentualnie nawiązanie z nim na przykład umowy o pracę. (więcej…)